Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)

Dodatkowe operacje:

Informacje Ważne do
Wnioski administratora Portalu Świadczeniodawcy (stosowane w sytuacjach awaryjnych)
Załączniki:

Odpowiedni wniosek należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Oddziału. Możliwości złożenia wniosku:

 1. Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Pomorskiego Oddziału NFZ


 2. Pocztą elektroniczną (skan pisma):

  • ŚWIADCZENIODAWCY - pow@nfz-gdansk.pl

  • APTEKI - sekretariat.wgl@nfz-gdansk.pl

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - slupsk@nfz-gdansk.pl


 3. Faksem na numer telefonu:

  • ŚWIADCZENIODAWCY- (58) 75 12 516

  • APTEKI - (58) 32 18 601

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - (58) 32 18 506

Niezależnie od wersji przekazanej elektronicznie (e-mail lub faks) wniosek należy złożyć w formie papierowej w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej. W przeciwnym wypadku nastąpi blokada konta administratora.

2028-01-02