Portal Świadczeniodawcy   2018.12.2.3241
Logowanie

 

Kod świadczeniodawcy:  
Użytkownik:   
Hasło:    zapomniałem hasła
Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. nr 101, poz. 926, ze zm.)
    
 
InformacjeWażne do
Ta wiadomość posiada załączniki Wnioski administratora Portalu Świadczeniodawcy (stosowane w sytuacjach awaryjnych)

Odpowiedni wniosek należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Oddziału. Możliwości złożenia wniosku:

 1. Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Pomorskiego Oddziału NFZ


 2. Pocztą elektroniczną (skan pisma):

  • ŚWIADCZENIODAWCY - pow@nfz-gdansk.pl

  • APTEKI - sekretariat.wgl@nfz-gdansk.pl

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - slupsk@nfz-gdansk.pl


 3. Faksem na numer telefonu:

  • ŚWIADCZENIODAWCY- (58) 75 12 516

  • APTEKI - (58) 32 18 601

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - (58) 32 18 506

Niezależnie od wersji przekazanej elektronicznie (e-mail lub faks) wniosek należy złożyć w formie papierowej w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej. W przeciwnym wypadku nastąpi blokada konta administratora.


02.01.2028
Ładowanie treści wiadomości 

Poprawność działania portalu została przetestowana w następujących przeglądarkach:

FireFox w wersji od 3.6 do 29.0
Internet Explorer w wersjach od 8 do 11

Historia logowań