Pomorski Oddział Wojewódzki
Narodowy Fundusz Zdrowia
80-865 Gdańsk
ul. Marynarki Polskiej 148Portal Publiczny (dawniej Portal Konkursowy)

Postępowania konkursowe, rokowania i renegocjacje:  Wejście

Uwaga - w Portalu Konkursowym widoczne są tylko ogłoszenia. Aby pobrać definicje postępowań, należy zalogować się do Portalu Świadczeniodawców.

Portal Potencjału oraz Portal Świadczeniodawców

Wymiana danych pomiędzy Świadczeniodawcą a POW NFZ:  Wejście
Na stronie Pomorskiego OW NFZ - warunki dostępu do Portali oraz nowości dla użytkowników Portali.

Portal Personelu (recepty)

Portal dla lekarzy posiadających umowy upoważniający:  Wejście


Program do przygotowania ofert wraz z instrukcją

Program do przygotowania ofert:  Wejście

Portal realizacji protez stomatologicznych

Możliwość sprawdzenia realizacji świadczeń protetycznych w okresie 5 letnim: Wejście