Logowanie do Portalu Świadczeniodawcy

Zalogowanie do Portalu Świadczeniodawcy oznacza zobowiązanie do przestrzegania przepisów przy przetwarzaniu danych osobowych, zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)- RODO [Dz.Urz. UE L 119 z 4.05.2016]

Dodatkowe operacje:

Informujemy, że od dnia 11 czerwca 2024 dla wszystkich operatorów logujących się do portalu będzie wymagane wykorzystywanie mechanizmu dwuskładnikowej autoryzacji (MFA). Konta bez włączonego MFA nie będą wtedy miały możliwości pracy na portalu.

Informacje Ważne do
Wnioski administratora Portalu Świadczeniodawcy (stosowane w sytuacjach awaryjnych)
Załączniki:

Odpowiedni wniosek należy wydrukować, wypełnić i dostarczyć do Oddziału. Możliwości złożenia wniosku:

 1. Osobiście lub pocztą tradycyjną na adres korespondencyjny Pomorskiego Oddziału NFZ


 2. Pocztą elektroniczną (skan pisma):

  • ŚWIADCZENIODAWCY - pow@nfz-gdansk.pl

  • APTEKI - sekretariat.wgl@nfz-gdansk.pl

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - slupsk@nfz-gdansk.pl


 3. Faksem na numer telefonu:

  • ŚWIADCZENIODAWCY- (58) 75 12 516

  • APTEKI - (58) 32 18 601

  • ŚWIADCZENIODAWCY ZPO - (58) 32 18 506

Niezależnie od wersji przekazanej elektronicznie (e-mail lub faks) wniosek należy złożyć w formie papierowej w terminie 14 dni, licząc od dnia przesłania wersji elektronicznej. W przeciwnym wypadku nastąpi blokada konta administratora.

2028-01-02
Dane kontaktowe do Pomorskiego OW NFZ (do pobrania plik pdf)
Załączniki:

2028-01-02